Oferta

Jak Działamy

Oferując pośrednictwo ubezpieczeniowe, w pierwszej kolejności uzyskujemy od Klienta pełnomocnictwo do działania w jego imieniu. W ten sposób rozpoczyna się nasza współpraca, a my możemy podjąć pierwsze czynności, aby znaleźć polisę z najlepszymi warunkami ochrony oraz najniższą składką. Podejmujemy się ich na podstawie dostarczonych przez Zleceniodawcę danych, takich jak:

• dokumenty rejestrowe firmy,
• dokładny opis działalności gospodarczej oraz zachodzących w niej procesów,
• wzory zawieranych umów,
• aktualne ubezpieczenia,
• regulaminy świadczenia usług.

Mając takie informacje, wykonujemy audyt i identyfikację ryzyka. W ten sposób jesteśmy w stanie w ramach pośrednictwa ubezpieczeniowego właściwie dopasować ofertę ochrony w pakiecie z optymalizacją jej kosztów.

Analiza potrzeb

Opracowanie programu ubezpieczeniowego odpowiadającego realnym potrzebom klienta i specyfice prowadzonej przez niego działalności.

Zapytanie ofertowe

Skierowanie do ubezpieczycieli zapytania ofertowego.

Wybór oferty

Analiza otrzymanych od ubezpieczycieli ofert pod kątem ich zakresu oraz warunków finansowych.

Rekomendacja

Przygotowanie i przedstawienie klientowi rekomendacji.

Wdrożenie

Wdrożenie programu ubezpieczeniowego i jego obsługa, również w zakresie likwidacji szkód.

Od analizy potrzeb do wdrożenia programu ubezpieczeniowego.

W kolejnych krokach zajmujemy się analizą potrzeb Klienta, aby opracować program ubezpieczeniowy, który będzie odpowiadał jego realnym potrzebom oraz specyfice prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Mając taką wiedzę, opracowujemy zapytanie ofertowe i przesyłamy je do ubezpieczycieli.

Po otrzymaniu odpowiedzi, przeglądamy złożone propozycje pod kątem ich zakresu oraz warunków finansowych i rekomendujemy najlepszą z nich Zleceniodawcy. Następnie wdrażamy wspomniany program oraz zajmujemy się jego obsługą, która obejmuje cały proces likwidacji szkód.
Dodatkowo w ramach świadczonych przez nas usług oferujemy naszym Partnerom bieżące wsparcie merytoryczne, w tym również szkolenia pracowników w obszarze ubezpieczeń oraz szeroko pojętej oceny ryzyka.

Zachęcamy Państwa do podjęcia współpracy!