Produkcja

Prowadząc przedsiębiorstwo produkcyjne, niezależnie od tego co jest Twoim produktem końcowym, zapewne korzystasz ze skomplikowanych maszyn oraz zatrudniasz dużą grupę wykwalifikowanych pracowników, co generuje znaczące ryzyko w Twojej działalności. Zagrożenia występują również we współpracy z dostawcami, jak i odbiorcami. Współczesny rynek ubezpieczeniowy oferuje produkty wspierające szybkie wznowienie produkcji i utrzymanie Twojej pozycji rynkowej w łańcuchu dostaw. W tak skomplikowanych warunkach potrzebujesz zatem profesjonalnego partnera, który rozumie, że Twoje straty, w przypadku szkody, nie ograniczają się jedynie do wartości zniszczonego mienia, i przygotuje odpowiedni dla Twoich potrzeb program ubezpieczeniowy. Jako doświadczeni brokerzy ubezpieczeniowi potrafimy w pełni wykorzystać oferowane przez ubezpieczycieli produkty tj. np. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie od utraty zysku (Business Interruption), ubezpieczenie maszyn od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie utraty zysku wskutek awarii maszyn (MLoP), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, ubezpieczenie OC za produkt, w tym wycofanie produktu (Product Recall), ubezpieczenie miena w transporcie (Cargo), ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie NNW i na życie dla Twoich pracowników.