Transport Spedycja Logistyka (TSL)

Niezależnie od tego jaką konkretnie działalność w branży TSL prowadzisz – czy jesteś spedytorem, przewoźnikiem czy logistykiem, czy świadczysz swoje usługi z wykorzystaniem transportu drogowego, lotniczego, morskiego, kolejowego, czy kombinowanego czy świadczysz usługi polegajace na prowadzeniu gospodarki magazynowej – świadczenie usług w odniesieniu do różnych grup towarowych niesie za sobą znaczące ryzyko. Istotnym jest zatem abyś znalazł partnera, który ma doświadczenie w branży TSL i tym samym rozumie Twoją codzienność i jest w stanie pomóc Ci w zoptymalizowaniu ryzyka i kosztów Twoich ubezpieczeń. Możemy to zrobić poprzez: *ocenę pod kątem odpowiedzialności przyjmowanych przez Ciebie zleceń i podpisywanych przez Ciebie umów, *stworzenie dopasowanej dla Twojego przedsiębiorstwa ochrony w zakresie ubezpieczeń tj.np. ubezpieczenie OC Przewoźnika i/lub Spedytora, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, ubezpieczenie mienia, w tym powierzonych Ci towarów, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie mienia w transporcie (Cargo), ubezpieczenia NNW i na życie dla Twoich pracowników,*przeszkolenie Twoich pracowników w zakresie weryfikacji podwykonawców, ubezpieczeń i ponoszonej odpowiedzialności, *udzielenie Ci pomocy w przypadku szkody – assistance szkodowy 24h, *wsparcie w procesie likwidacji szkody i kontaktach z ubezpieczycielem i Twoim zleceniodawcą, *wskazanie Ci, w razie konieczności, odpowiednich rzeczoznawców i kancelarii prawnych specjalizujących się w szkodach TSL.