Poznaj nas

Jesteśmy kancelarią brokerską zajmującą się zarządzaniem ryzykiem i profesjonalnym świadczeniem usług pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń od 2007 roku. Działamy na mocy udzielonych nam przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwoleń o nr 1496/07 i 2527/19. Wśród innych podobnych nam podmiotów wyróżnia nas ponad dwudziestoletnie doświadczenie zdobyte w pracy w dziale prawnym i zarządzania ryzykiem w jednej z największych firm w branży TSL oraz kilkuletnie doświadczenie zdobyte w pracy w towarzystwie ubezpieczeniowym. Pozyskana przez nas w ten sposób realna wiedza na temat codziennych problemów podmiotów różnych branż pozwala nam na stworzenie optymalnych rozwiązań ubezpieczeniowych dla przedsiębiorstw takich jak Państwa. Dodatkowo, tym co doceniają nasi Klienci, jest prezentowane przez nas indywidualne i elastyczne podejście do Klienta i jego potrzeb. W życiu prywatnym stanowimy zgrane rodzeństwo, które łączą nie tylko ubezpieczenia i ryzyko, ale też kilka wspólnych zainteresowań tj. nurkowanie, gotowanie i miłość do zwierząt.

 

Kim jest broker?

Broker ubezpieczeniowy działa w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego i podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez organ nadzoru. Dane zawarte w rejestrze są jawne i mogą podlegać sprawdzeniu na wniosek zainteresowanego złożony w trybie przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18.09.2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru (Dz.U. Nr 178, poz. 1316).