Branża Budowlana

Prowadzenie działalności w szeroko rozumianej branży budowlanej związane jest z ponoszeniem znaczącego ryzyka związanego m.in. z: miejscem, które będziesz zajmował z procesie budowlanym, zakresem świadczonych przez Ciebie usług, zakresem odpowiedzialności jaką zaakceptujesz w przetargu i przyjmiesz na siebie w kontrakcie budowlanym, itp. Pomożemy Ci odpowiednio dopasować ochronę ubezpieczeniową, tak abyś mógł zoptymalizować koszty przy jednoczesnym zminimalizowaniu ponoszonego przez Twoje przedsiębiorstwo ryzyka. Sprawnie przeprowadzimy Cię przez takie typy ubezpieczeń, jak np.: ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR), ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego, ubezpieczenia komunikacyjne, gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenia NNW i na życie dla Twoich pracowników